NAWIGACJE POLSKIE MENU VOLKSWAGEN

nawigacje_s.jpg

 

Nawigacja typu RNS 310 SD

zdj

zdj

• zmiana języka menu na język polski

• zmiana języka lektora na język polski

• pomoc w prawidłowym doborze oraz zakupie najnowszych map całej Europy

 

Nawigacja typu RNS 510

zdj

zdj

• zmiana języka menu na język polski

• zmiana języka lektora na język polski

• pomoc w prawidłowym doborze oraz zakupie najnowszych map całej Europy

 

Nawigacja typu RNS 315 HDD

zdj

zdj

• pomoc w prawidłowym doborze oraz zakupie najnowszych map całej Europy

• zmiana języka menu na język polski

• zmiana języka lektora na język polski

 

Nawigacja typu RNS2 DVD (VX)

zdj

zdj

• zmiana języka menu na język polski

• zmiana języka lektora na język polski

• aktualizacja oprogramowania nawigacji do najnowszej wersji

• pomoc w prawidłowym doborze oraz zakupie najnowszych map całej Europy

 

Nawigacja typu RNS2 CD (DX)

zdj

zdj

• zmiana języka menu na język polski

• zmiana języka lektora na język polski

• pomoc w prawidłowym doborze oraz zakupie najnowszych map całej Europy

 

Nawigacja typu MFD2 DVD (VX)

zdj zdj

• zmiana języka menu na język polski

• zmiana języka lektora na język polski

• aktualizacja oprogramowania nawigacji do najnowszej wersji

• pomoc w prawidłowym doborze oraz zakupie najnowszych map całej Europy

 

Nawigacja typu MFD2 CD (DX)

zdj

zdj

• zmiana języka menu na język polski

• zmiana języka lektora na język polski

• pomoc w prawidłowym doborze oraz zakupie najnowszych map całej Europy

 

Nawigacja typu MFD DX

zdj zdj

• zmiana języka menu na język polski

• zmiana języka lektora na język polski

• pomoc w prawidłowym doborze oraz zakupie najnowszych map całej Europy

 

<<< wstecz

 

© AUTRONIK | ul. Południowa 19a 97-400 Bełchatów | info.autronik@gmail.com        Projekt strony Web Media Tech